1983-cü ildən bəri böyüyən dünyaya kömək edirik

İkiqat Deliklər və ya Tək Delikli Bucaq Çarpayı